Obniżenie kosztów zatrudnienia i dynamiczne
dostosowywanie jego struktury
do wymogów rynku

Napisz do nas lub zadzwoń 58 380-31-00

Poznaj nas bliżej

Jesteśmy ogólnopolską firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z zakresu pracy tymczasowej, selekcji i rekrutacji personelu. Stawiamy przede wszystkim na nowoczesne rozwiązania optymalizowane w odniesieniu do indywidualnych potrzeb każdego klienta, które pozwalają na obniżenie kosztów zatrudnienia i dynamiczne dostosowywanie jego struktury do wymogów dyktowanych przez rynek.

Długoterminowa współpraca z naszymi Kontrahentami zaowocowała pewną pozycją na rynku krajowym. Umożliwia to nam efektywne zwiększanie bazy kandydatów, która liczy obecnie ponad 40 000 osób. Możemy przedstawić kandydatów na wskazane stanowisko nawet w ciągu 24 godzin lub powiadomić w ciągu 10 minut wszystkich potencjalnych kandydatów z naszej bazy o pojawieniu się nowej oferty.

Jeśli oczekujesz:
– maksymalnej efektywności
– indywidualnego podejścia
– bezpieczeństwa i profesjonalnego doradztwa
to nasza oferta jest skierowana właśnie do Ciebie.

Rozwiń więcej

Poznaj naszą ofertę

Rekrutacja – usługa obejmująca zdefiniowanie wymagań stawianych kandydatom. Opracowanie i opublikowanie ogłoszeń prasowych, wstępną selekcję aplikacji, ocenę wyselekcjonowanej grupy kandydatów. Podczas kilkuetapowego procesu rekrutacyjnego kandydaci zostają sprawdzeni pod względem wymogów i umiejętności, jakich Państwo od nich wymagacie. W efekcie otrzymują Państwo trzech najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Spośród wskazanych przez Agencję Pracy Tymczasowej „TS” osób wybierają Państwo kandydata, który najlepiej sprawdzi się na wyznaczonym stanowisku. Osoba ta zostaje zatrudniona bezpośrednio przez Państwa firmę. Agencja Pracy Tymczasowej „TS” udziela gwarancji na zaakceptowanych kandydatów. Gwarancja trwa 2 mc-e i jest bezwarunkowa. Polega ona na tym, że jeżeli kandydat zostanie zwolniony lub zwolni się z pracy podczas trwania okresu gwarancji, ponawiamy poszukiwania kandydatów bez dodatkowych kosztów.

Pracownicy Tymczasowi – usługa polegająca uzupełnienie składu osobowego załogi państwa firmy o pracowników Agencji Pracy Tymczasowej skierowanych do świadczenia pracy na Państwa rzecz. Rozwiązanie to pozwala przenieść większość obowiązków pracodawcy wynikających z litery prawa na Agencje Pracy Tymczasowej. Redukując tym samym ilość dokumentów i pracy związanych z obsługą dodatkowych pracowników w Państwa firmie. Dodatkowymi korzyściami płynącymi z tej formy zatrudnienia są:

 • Starannie wyselekcjonowani kandydaci.
 • Bezpłatna wymiana i krótki okres wypowiedzenia pracownika w przypadku niespełniania przez niego Państwa oczekiwań.
 • Prosty i przejrzysty system rozliczeń, będący iloczynem wynegocjowanej stawki oraz ilości faktycznie przepracowanych godzin.

On-site Service – usługa ta stanowi połączenie zalet Rekrutacji i Pracy Tymczasowej. Z wybranym przez nas kandydatem spełniającym zdefiniowane przez Państwa wymogi Agencja Pracy Tymczasowej podpisuje umowę i oddelegowuje go do pracy w Państwa firmie na zasadach Pracy Tymczasowej. Państwo sprawdzają i oceniają stopień dopasowania przyszłego pracownika do wymogów stawianych na wskazanym stanowisku. Tym samym to Państwo mogą elastycznie regulować czas trwania okresu próbnego, nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem i obsługą nowego pracownika. Po zakończeniu ustalonego okresu próbnego następuje zatrudnienie już przeszkolonego Pracownika w Państwa firmie. Daje to możliwość swobodnego objęcia pracownika wszystkimi przywilejami i przewidzianymi zobowiązaniami dopiero w momencie, kiedy są Państwo przekonani, że jest to odpowiednia osoba. Jeżeli pracownik nie sprawdzi się w okresie próbnym poprowadzony zostanie nowy nabór, aż do momentu wyłonienia kandydata odpowiedniego na dane stanowisko.

Try & Hire – usługa polegająca uzupełnienie składu osobowego załogi państwa firmy o pracowników Agencji Pracy Tymczasowej skierowanych do świadczenia pracy na Państwa rzecz. Rozwiązanie to pozwala przenieść większość obowiązków pracodawcy wynikających z litery prawa na Agencje Pracy Tymczasowej. Redukując tym samym ilość dokumentów i pracy związanych z obsługą dodatkowych pracowników w Państwa firmie. Dodatkowymi korzyściami płynącymi z tej formy zatrudnienia są:

 • Starannie wyselekcjonowani kandydaci.
 • Bezpłatna wymiana i krótki okres wypowiedzenia pracownika w przypadku niespełniania przez niego Państwa oczekiwań.
 • Prosty i przejrzysty system rozliczeń, będący iloczynem wynegocjowanej stawki oraz ilości faktycznie przepracowanych godzin.

Co zyskujesz dzięki współpracy z nami?

Przede wszystkim nasze usługi są dostosowywane do potrzeb klienta w celu maksymalizacji korzyści płynących
z realizacji usługi i minimalizacji jej kosztów. Dodatkowo otrzymujesz:

 • Możliwość wypróbowania pracownika przed zatrudnieniem na stałe.
 • Możliwość przejęcia od Agencji Pracy Tymczasowej „TS” przygotowanego i sprawdzonego pracownika
 • Obniżenie kosztów poprzez optymalizację struktury zatrudnienia.
 • Przeniesienie odpowiedzialności i kosztów procesu związanego z rekrutacją nowych pracowników na Agencję Pracy Tymczasowej „TS”.
 • Ograniczenie ryzyka związanego z nieobecnością pracowników.
 • Możliwość łatwego dostosowywania ilości pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • Przeniesienie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, w tym: prowadzenie i przechowywanie akt osobowych, podpisywanie umów z pracownikami, monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ich organizacja, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, rozliczanie i opłacanie składek ZUS, rozliczenie z Urzędem Skarbowym, wydawanie świadectw pracy, wydawanie PIT- 11, wydawanie zaświadczeń.

Świadomość korzyści, które czerpią nasi partnerzy biznesowi to dla nas najlepsza motywacja do ciągłego rozwoju by móc zapewnić usługi na najwyższym poziomie.


Zainteresowany ?

Napisz do nas lub zadzwoń 58 380-31-00